شاید این ترفندی که امروز میخوام یادتون بدم خیلی از دوستان قبل از این بلد بودن اما میدونم که خیلی از دوستان بلد نیستن و دوست دارن که یاد بگیرن این ترفند بسیار جالب کاری میکنه که شما فولدر مورد نظرتون رو بدون هیچگونه نرم افزاری هایدن یا نامرئی کنید و بدون رمز دادن هیچ وقت برای هیچ کس ظاهر نشه!! یعنی میشه گفت قفل فولدر بدون داشتن هیچگونه نرم افزاری اگر میخواید این ترفند جالب رو یاد بگیرید به ادامه همین مطلب مراجعه کنید.

شاید این ترفندی که امروز میخوام یادتون بدم خیلی از دوستان قبل از این بلد بودن اما میدونم که خیلی از دوستان بلد نیستن و دوست دارن که یاد بگیرن این ترفند بسیار جالب کاری میکنه که شما فولدر مورد نظرتون رو بدون هیچگونه نرم افزاری هایدن یا نامرئی کنید و بدون رمز دادن هیچ وقت برای هیچ کس ظاهر نشه!! یعنی میشه گفت قفل فولدر بدون داشتن هیچگونه نرم افزاری اگر میخواید این ترفند جالب رو یاد بگیرید به ادامه همین مطلب مراجعه کنید.
ابتدا یک فایل نوت پد notepad باز کنید سپس کد زیر رو کامل داخلش کپی کنید:
cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p “pass=q>”
if NOT %pass%==nasi goto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End
بعد از کپی کردن کد قبل از ذخیره کردن فایل به جای قسمت آبی رنگ که داخل کد مشخص شده رمز عبور فولدر هایدن شده رو وارد کنید بعد فایل رو با نام LOCKER.BAT ذخیره کنید.
دقت فرمایید نباید فایل در کارد نامش غیر از این لوکر دات بت چیزه دیگه ای باشه یعنی اسم و پسوند حتما باید همین باشه یعنی پسوند فایل نوت پد ذخیره شده باید BAT باشه.
بعد از ذخیره سازی برای اولین بار که این فایل رو اجرا میکنید فولدری به نام LOCKER  میسازه که شما هر چیزی رو که میخواید هایدن و رمزدارش کنید رو باید بریزید داخل همین فولدر یعنی تمام فولدرهایی که میخواید نامرئی با رمز بکنید بریزید داخل این فولدر لوک.
در دفعه دومی که فایل مذکور رو اجرا میکنید ازتون میپرسه که میخواهید فولدر LOCK بشه یا نه که با Y و N جواب میدین. اگر Y جواب بدید فولدر مذکور هایدن و قفل خواهد شد.
حالا فولدر LOCK با تمام محتویاتش هایدن شده جالب اینکه اگر شما در تنظیمات فولدر آپشن هم هایدن ها رو ظاهر کنید باز این فولدر رو نخواهید دید برای ظاهر کردن دوباره فولدر باید دوباره فایل LOCKER.BAT رو اجرا کنید در این بار از شما برای ظاهر کردن فولدر هایدن شده رمز میخواد که شما باید همون رمز وارد شده در ابتدا رو بزنید یعنی همون رمزی که جای عنوان آبی رنگ شده داخل کدها وارد کردید.
حالا دوباره همون پروسه قبلی فولدر LOCK رو هایدن و قفلدار میکنه.
امیدوارم این آموزش مفید بوده باشه.

شما می تونید فایل LOCKER.BAT  از اینجا دانلود کنید . توجه داشته باشید که فایل LOCKER.BAT  در یک فایل zip قرار گرفته .دانلود فایل LOCKER.BAT

(Visited 30 times, 1 visits today)